Gadir – i Hum hakkında ne yapabildik?

0

Mehdi Aksu – Araştırmacı Yazar

Ehlibeyt mektebinin temelini oluşturan en önemli inançlardan bir tanesi Gadir-i Hum kavramıdır. Kurban bayramından günlerce önce genelde bütün Müslümanlar, özelde ise bütün Ehlibeyt vilayetine iman getirenler telaşe içerisine girerler ve kurban bayramına hazırlıklar yaparlar. Oysa kurban bayramı furu’u dinin (hac) içerisinden türeyen bir bayramdır. Ancak kurban bayramından sekiz gün sonra usul’u dinin (imamet) içinden türeyen ve bütün bayramlardan daha mühim ve daha büyük bir bayram vardır, o da Gadir-i Hum bayramıdır.

Ehlibeyt imamlarına göre bu bayram en büyük ve en önemli bayramdır ve Şia mektebinin önemli esaslarındandır. Ehlibeyt mektebinin önemli senetlerindendir.

Ehlibeyt mektebine mensup olanlar kurban bayramına gösterdikleri duyarlılığın kaçta kaçını Gadir-i Hum bayramına göstermişlerdir acaba? Bizler Gadir-i Hum bayramı için neler yaptık veya neler yapıyoruz? Günler öncesinden kurban bayramına dair yapılan hazırlıkların ne kadarını Gadir-i Hum bayramı hakkında yapabildik?

Gadir-i Hum bayramı hakkında kurban bayramına nazaran daha fazla hem de kat kat fazla önem göstermemiz gerekmez mi?

Eğer Gadir-i Hum kavramı unutulmasa ve ihmal edilmeseydi Fatımi musibetlerde olmazdı, aşura facialarıda vüku bulmazdı. Onun için Gadir-i Hum kavramını ve bayramını canlı tutmamız ve adeta gün saymamız gerekir. Broşürler basmamız, kutlama programları yapmamız ve sosyal medyayı bu alanda çok iyi kullanmamız gerekir. Kurban bayramından mübahale gününe kadar Gadir-i Hum kutlamaları yapmamız gerekir. Eğer bizler “ben kimin mevlâsı isem Ali’de onun mevlâsıdır” hakikati için az iş yaparsak Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi vesellem efendimize ve Hz. Ali aleyhisselama sorumluluklarımızı tam anlamıyla yapmamış oluruz.

Gadir-i Hum İslam ve Şianın sütunudur. Ne yazıkki bu sütun hakkında yapmamız gerekenleri tam anlamı ile yapmıyoruz.

“Ben kimin mevlâsı isem Ali’de onun mevlâsıdır ” hadisinin söylendiği Gadir-i Hum günü İmam Mehdi ile ahitleşme ve biatlaşma günüdür. Onun için bütün Ehlibeyt mektebi taraftarları el ele vererek tüm imkanları ile bu uğurda programlar yapmalıdırlar. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi vesellem efendimizin emrine binaen her birimiz Gadir-i Hum’un mübelliği olmamız gerekir. Bu emre duyarız kalmak büyük bir hüsrandır.

Allame Emini şöyle anlatıyor; Aşura günü Ehlisünnet âlimlerinden bir arkadaşımla Kerbelaya gittik. Arkadaşım Kerbeladaki kalabalık ve izdihamı gördüğünde çok şaşırdı ve şöyle dedi; Bu Caferiler aşura gününe ne kadar da önem veriyorlar. Bu sözü duyan Allame Emini o âlime şöyle diyor; Biz Caferiler eğer Gadir-i Hum gününe de Aşura gününe verdiğimiz önemi vermiş olsaydık sizler Gadir-i Hum gününü ve kavramını inkâr edemezdiniz. Bizler bu gün Aşura gününü önemsemeseydik sizler Yezidi savunma adına Kerbelayı inkâr ederdiniz.

Değerli kardeşlerim! Allame Emini’nin bu cümlesinin içinde birçok mana yatmaktadır. Demek ki bizler Gadir-i Hum gününe pek fazla yoğunlaşmamış ve vermemiz gereken önemi vermemişiz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here